Fietsers bij de Kiltunnel

Veelgestelde vragen

Vraag en antwoord Groot Onderhoud Kiltunnel

Op deze pagina zijn de meest gestelde vragen over het groot onderhoud aan de Kiltunnel samengebracht. De vragen zijn gegroepeerd in een aantal rubrieken. Staat jouw vraag er niet bij? Stuur dan een e-mailbericht aan: info@kiltunnel.nl. We proberen je vraag dan zo snel mogelijk te beantwoorden.

Kunstwerk bij de Kiltunnel

Veelgstelde vragen

De Kiltunnel is destijds gebouwd op eigen initiatief van de gemeenten Dordrecht, ’s-Gravendeel, Maasdam, Strijen en Puttershoek en de provincie Zuid-Holland. Omdat het Rijk de Kiltunnel niet essentieel vond voor het rijkswegennetwerk, moesten de initiatiefnemers de tunnel zelf bekostigen en beheren. Er is voor gekozen om tol te heffen om die kosten te dekken, net zoals dat daarvoor gold voor de veerponten tussen de Hoeksche Waard en Dordrecht.

Het stoppen met tol heffen is niet aan de orde. De financiële situatie van de Kiltunnel is de afgelopen jaren overigens wel sterk verbeterd. De leningen die moesten worden afgesloten om de tunnel te bekostigen, zijn inmiddels afgelost. De bijdragen die de deelnemende gemeenten en de provincie Zuid-Holland betaalden om exploitatietekorten te dekken, is de afgelopen jaren fors teruggebracht. Daarnaast is het gelukt om de toltarieven te bevriezen op het niveau van 2002. De tolinkomsten zijn nu voldoende om de dagelijkse beheerkosten en de kosten voor het onderhoud te dekken.

Er zijn twee tarieven: hoogte tot 2.30 meter (contant € 2,- en € 1,45 voor Telecardhouders) en hoogte vanaf 2.30 meter (contant € 5,- en € 3,80 voor Telecardhouders).

Er is een afspraak gemaakt met Rijkswaterstaat dat de Kiltunnel tolvrij kan worden gemaakt als dat bijdraagt aan het oplossen van files op de omliggende rijkswegen. In zo’n geval betaalt Rijkswaterstaat de tol die de Kiltunnel normaal gesproken op zo’n dag zou hebben binnengekregen. Het besluit om in dergelijke omstandigheden de tunnel tolvrij te maken, ligt altijd bij Rijkswaterstaat.

Er zijn geen plannen om de toltarieven aan te passen. De exploitatie van de tunnel is sluitend. De toltarieven zijn sinds 2002 niet meer aangepast en de bijdragen die de deelnemende gemeenten en de provincie Zuid-Holland worden in de periode 2020-2023 stapsgewijs met zo’n 90% verlaagd. Er blijven twee tarieven: hoogte tot 2.30 meter (contant € 2,- en € 1,45 voor Telecardhouders) en hoogte vanaf 2.30 meter (contant € 5,- en € 3,80 voor Telecardhouders).

Ja, tijdens het groot onderhoud gelden dezelfde tarieven als anders.

Er komt een geheel nieuw tolplein met aan beide zijden een extra (5e) tolstraat om de doorstroming te bevorderen. Er komt een nieuw tolsysteem dat het mogelijk maakt om ook zonder tussenkomst van een tolbeambte contactloos te betalen met een pinpas. De mogelijkheden om contant of met de Telecard te betalen, blijven.

Ja, de tolbeambten zijn van essentieel belang voor het beheer van de tunnel. Zij innen niet alleen de tolgelden, maar waken ook over de veiligheid van de tunnelgebruikers.

Er is een artist impression van het nieuwe tolplein beschikbaar. Deze kun je bekijken op de website van de Kiltunnel.

De Kiltunnel heeft ervoor gekozen dit internationale systeem niet te implementeren. Vervoersorganisaties hebben er wel op aangedrongen, maar onderzoek heeft geleerd dat het systeem door een beperkt deel van de bestaande gebruikers van de tunnel wordt gebruikt. Aansluiting bij dit EETS-systeem zou bovendien tot een niet acceptabele verhoging van de beheerkosten en daarmee het toltarief leiden.