Fietsers bij de Kiltunnel

Veelgestelde vragen

Vraag en antwoord Groot Onderhoud Kiltunnel

Op deze pagina zijn de meest gestelde vragen over het groot onderhoud aan de Kiltunnel samengebracht. De vragen zijn gegroepeerd in een aantal rubrieken. Staat jouw vraag er niet bij? Stuur dan een e-mailbericht aan: info@kiltunnel.nl. We proberen je vraag dan zo snel mogelijk te beantwoorden.

Kunstwerk bij de Kiltunnel

Veelgstelde vragen

Ja, er wordt ingezet op duurzaam materiaalgebruik met als doel grondstofgebruik te reduceren, gebruikte materialen te hergebruiken of te recyclen en bouw- en sloopafval te beperken. Zonnepanelen op het nieuwe tolgebouw, het dienstgebouw en de luifel voorzien in het energieverbruik van het kantoor en het tolplein en een deel van de tunnel.

Er wordt geluidsreducerend asfalt toegepast met een langere levensduur. Dat laatste geldt ook voor de wegmarkering. In de tunnel wordt asfalt met een hoge reflectie toegepast waardoor er minder ledverlichting hoeft te worden aangebracht. Voor het dienstgebouw, het kantoor en de luifel worden luchtzuiverende bitumen (dakbedekking) en volledige recyclebare sandwichpanelen voor de gevel gebruikt. De bebording in en rond de tunnel wordt gemaakt van herbruikbaar, natuurlijk materiaal. Verder gaat de Kiltunnel gebruikmaken van de innovatieve techniek van StaticAir om fijnstofdeeltjes uit de lucht te filteren. In de uitvoering wordt in totaal 200 ton CO2 bespaard.

De geluidsbelasting van de bebouwing terplaatse is gereguleerd in de omgevingsvergunning voor deze nieuwbouw. Het groot onderhoud aan de Kiltunnel verandert niets aan de geluidsbelasting ter plaatse met uitzondering van het toepassen van fluistervoegen in de toeritten van de tunnel, die moeten zorgen voor reductie van verkeersgeluid.

De uitvoering van het groot onderhoud moet zodanig plaatsvinden dat er geen stikstofdepositie plaatsvindt in nabijgelegen Natura 2000 gebieden. Die maatregelen hebben ook als effect dat de uitstoot van fijnstof als gevolg van werkzaamheden beperkt blijven. In de plannen voor groot onderhoud is voorzien in een systeem dat ervoor zorgt dat fijnstof van het verkeer wordt beperkt. De Kiltunnel gaat hiervoor gebruikmaken van de innovatieve techniek van StaticAir om door middel van ionisatietechniek fijnstof uit de lucht te halen.

Ja, er is onderzoek gedaan door het Natuur-Wetenschappelijk Centrum (NWC). Dit veldonderzoek heeft uitgewezen dat er mogelijk sprake zou kunnen zijn van verstoring of vernietiging van verblijfplaatsen van vleermuizen. Op basis hiervan is nader onderzoek gedaan, waaruit blijkt dat er gewone dwergvleermuizen huizen rondom het tolplein. Er wordt onderzocht of er een zogeheten vleermuisvilla kan worden gerealiseerd om de beschikbaarheid van nestplekken te garanderen.