De ingang van de Kiltunnel

Lokale hoofdverkeersader

Sinds 1977

Over de Kiltunnel

De Kiltunnel vormt de verbinding tussen het Eiland van Dordrecht en het eiland Hoeksche Waard. De in 1977 geopende tunnel is in eerste instantie een lokale hoofdverkeersader voor zowel autoverkeer als (brom)fietsers. De gebruikers zijn voor het grootste deel vaste klanten, die de Kiltunnel gebruiken om naar hun werk of naar school te gaan.

De ingang van de Kiltunnel

Lokale hoofdverkeersader

Voor inwoners van de Hoeksche Waard betekent de Kiltunnel toegang tot het ziekenhuis, het theater of het winkelhart van Dordrecht. Andersom brengt de tunnel de weidsheid en natuur van de Hoeksche Waard binnen handbereik van de Dordtenaren. In de loop der decennia zijn er over en weer steeds meer forensen gebruik gaan maken van de Kiltunnel. In 2017 maakten voor het eerst meer dan vier miljoen automobilisten gebruik van de tunnel. Dat aantal groeit.

Afspraken Rijkswaterstaat

Wanneer er problemen zijn op het omliggende wegennet, wordt de Kiltunnel als doorgaande route gebruikt. Er zijn afspraken gemaakt met Rijkswaterstaat over het tolvrij openstellen van de Kiltunnel bij dergelijke problemen. Het besluit daarover ligt altijd bij Rijkswaterstaat, omdat Rijkswaterstaat dan ook de tolkosten moet betalen.
De Kiltunnel is een van de twee toltunnels in Nederland en wordt beheerd door het Wegschap Tunnel Dordtse Kil. Het wegschap is een gemeenschappelijke regeling van de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Dordrecht en Hoeksche Waard. Deze partijen hebben destijds zelf het initiatief genomen voor de tunnel, omdat zij die noodzakelijk achtten voor de ontwikkeling van de regio. Dat betekende ook dat men de tunnel zelf moest bekostigen. Voor aanleg en beheer van de tunnel werd tolheffing ingesteld.

De Dordtsche Kil

De Kiltunnel ontleent zijn naam aan de Dordtsche Kil, de rivier die het Eiland van Dordrecht en de Hoeksche Waard scheidt. De Dordtsche Kil staat in verbinding met de Oude Maas in het noorden en het Hollands Diep in het zuiden. Het is een van de drukst bevaren routes van Nederland. Ter hoogte van de Kiltunnel is de Dordtsche Kil ongeveer 260 meter breed. Het gesloten deel van de Kiltunnel is 412 meter lang. Het totale wegdeel dat tot het tunneltracé wordt gerekend, meet 901 meter. Het diepste punt ligt op 17,09 –NAP.