Een werknemer van de tolbaan bij de Kiltunnel

Gebruik van de Telecard

Telecard Wegschap Tunnel Dordtse Kil

Telecard Wegschap Tunnel Dordtse Kil

Gebruik van de Telecard

 • De Telecard kunt u bij de tolbeambte aanschaffen met contant geld of via een pinbetaling.
 • U betaalt € 4,55 waarborgsom voor de card plus de kosten van het opwaarderen (minimaal € 15,-).
 • Opwaarderen kan in iedere tolstraat en bij de tolbeambte alleen met contact geld.
 • Het bedrag waarmee opgewaardeerd kan worden, is minimaal € 15,- en maximaal € 500,- per keer. Dit kan elektronisch bij het opwaardeerstation of bij de klantpanelen in de tolstraten.
 • Wanneer u gebruikmaakt van de Telecard en u passeert de tolinstallatie met uw voertuig, dan wordt een bedrag van uw saldo afgeboekt volgens de op dat moment geldende tarieven.
 • Het afboeken van een bedrag gebeurt wanneer u de Telecard voor de antenne houdt. Vervolgens wordt de slagboom geopend en springt het uitrijlicht op groen.
 • Via de display op de tolcabine wordt zowel het af te boeken bedrag als het tegoedsaldo aangegeven, zodat u op tijd uw tegoed kunt opwaarderen.
 • Met de Telecard kunt u per doortocht voor slechts één voertuig tegelijk betalen.
 • Voor bijzonder transport (met afwijkende afmetingen) moet u gebruikmaken van de hiervoor bestemde straat.
 • Om beschadigingen of onbedoelde afschrijvingen bij passages te voorkomen, dient u de Telecard in de beschermhoes te bewaren.
 • Inleveren van de Telecard kan te allen tijde bij de tolbeambte. U krijgt dan de waarborgsom en een eventueel restsaldo contant terug.

Opwaardeerstations

Aan beide zijden van het tolplein vindt u een opwaardeerstation, ongeveer 150 meter voor de tolcabines aan de rechterkant van de weg. Ze zijn herkenbaar aan het bord `Opwaardeerstation’. U kunt hier uw Telecard elektronisch opwaarderen via pinbetaling en creditcard (Maestro, Visa en MasterCard).

Grootverbruikersregeling: Telecard voor bedrijven

 • In de grootverbruikersregeling worden de Telecards niet meer opgewaardeerd, maar kunnen deze te allen tijde worden gebruikt.
 • Het bedrijf ontvangt aan het begin van de maand een elektronische factuur en een specificatie van de doortochten per Telecard per dag van de voorgaande maand, inclusief het tijdstip van de passage.
 • Het verschuldigde bedrag dient binnen 30 dagen na de factuurdatum te zijn gestort op de rekening van het Wegschap Tunnel Dordtse Kil (NL87 BNGH 0285 0246 55).
 • Indien de factuur niet tijdig wordt betaald, heeft het Wegschap Tunnel Dordtse Kil het recht om alle verstrekte Telecards buiten gebruik te stellen.
 • Bij de bedrijvenkaart wordt het factuurbedrag verhoogd met € 30,- per maand voor administratiekosten.
 • Bij nieuwe bedrijvenkaarthouders wordt de eerste elektronische factuur verhoogd met een depotbedrag, dat wordt bepaald op basis van het verwachte gebruik per maand. Dit bedrag blijft in depot staan gedurende de periode dat er van de bedrijvenkaart gebruik kan worden gemaakt. Indien bij interne controle blijkt dat de hoogte van het depotbedrag niet meer het actuele verbruik weergeeft, dan behoudt het Wegschap Tunnel Dordtse Kil zich het recht voor om het depotbedrag aan te passen. Op de factuur staat dan: Aanpassing depotbedrag.

Aanvragen Telecard voor bedrijven

Voorwaarden voor het gebruik van de Telecard

Degene die gebruik wenst te maken van de Telecard voor het passeren van de Kiltunnel, gaat akkoord met de volgende voorwaarden waaronder de Telecard wordt uitgegeven.

Artikel 1.

Het Wegschap Tunnel Dordtse Kil blijft te allen tijde eigenaar van de Telecard.

Artikel 2.

Voor het gebruik van de Telecard betaalt de gebruiker een waarborgsom van € 4,55. De waarborgsom wordt door het Wegschap Tunnel Dordtse Kil terugbetaald indien de gebruiker geen gebruik meer wenst te maken van de Telecard en deze onbeschadigd inlevert. Het restant van het tegoed wordt eveneens gerestitueerd. Inleveren van de Telecard kan te alle tijde bij de tolbeambte in de straat `Telecard/Contant’.

Artikel 3.

De Telecard kan via elektronische weg bij de opwaardeerstations worden opgewaardeerd met een tegoed van ten minste € 15,- en ten hoogste € 500,- per keer. Uit dit tegoed kan het verschuldigde tolgeld worden voldaan voor een doortocht door de tunnel met een personenauto of met een als vrachtwagen aangemerkt voertuig.

Dit artikel is niet van toepassing op de Telecard voor bedrijven.

Artikel 4.

Voor verlies of diefstal van de Telecard dan wel voor onrechtmatig gebruik door derden aanvaardt het Wegschap Tunnel Dordtse Kil geen enkele aansprakelijkheid.

Artikel 5.

Moedwillig onjuist gebruik van of (poging tot) frauduleus handelen met de Telecard geeft het Wegschap Tunnel Dordtse Kil de bevoegdheid het gebruik van de Telecard te blokkeren en de gebruiker van de Telecard uit te sluiten.

Artikel 6.

Ter voorkoming van beschadigingen en onbedoelde afschrijvingen bij passages dient de gebruiker de Telecard in de bijgeleverde beschermhoes te bewaren.

Artikel 7.

Geschillen over het gebruik van de Telecard kunnen aan de directeur of de bedrijfsleider van het Wegschap Tunnel Dordtse Kil worden voorgelegd.

Artikel 8.

In de straat voor bijzonder transport kan men ook gebruikmaken van de Telecard. Hier wordt altijd het hoogste tarief afgeschreven.

Attentie

Loop nooit onder de slagbomen door, want deze kunnen naar beneden komen.

Heeft u pech in de tunnel, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met het Wegschap Tunnel Dordtse Kil via de alarmtelefoon of via 078 – 654 08 35.

KLIK HIER VOOR DE TOLTARIEVEN