De Kiltunnelweg

Grootverbruikersregeling

Telecard voor bedrijven

Grootverbruikersregeling

Grootverbruikersregeling: Telecard voor bedrijven

In de grootverbruikersregeling worden de Telecards niet meer opgewaardeerd, maar kunnen deze te allen tijde worden gebruikt.

 • Het bedrijf ontvangt aan het begin van de maand een elektronische factuur en een specificatie van de doortochten per Telecard per dag van de voorgaande maand, inclusief het tijdstip van de passage.
 • Het verschuldigde bedrag dient binnen 30 dagen na de factuurdatum te zijn gestort op de rekening van het Wegschap Tunnel Dordtse Kil (NL87 BNGH 0285 0246 55).
 • Indien de factuur niet tijdig wordt betaald, heeft het Wegschap Tunnel Dordtse Kil het recht om alle verstrekte Telecards buiten gebruik te stellen.
 • Bij de bedrijvenkaart wordt het factuurbedrag verhoogd met € 30,- per maand voor administratiekosten.
 • Bij nieuwe bedrijvenkaarthouders wordt de eerste elektronische factuur verhoogd met een voorschotbedrag, dat wordt bepaald op basis van het verwachte gebruik per maand. Dit bedrag blijft in depot staan gedurende de periode dat er van de bedrijvenkaart gebruik kan worden gemaakt. Indien bij interne controle blijkt dat de hoogte van het depotbedrag niet meer het actuele verbruik weergeeft, dan behoudt het Wegschap Tunnel Dordtse Kil zich het recht voor om het depotbedrag aan te passen. Op de factuur staat dan: Aanpassing depotbedrag.

  Telecard aanvragen

  Telecards
  Bedrijfsgegevens
  Gegevens Contactpersoon