Werkzaamheden bij de Kiltunnel

Disclaimer

Disclaimer

De inhoud van deze website is met zorg en aandacht door het Wegschap Tunnel Dordtse Kil samengesteld. Desalniettemin kan het voorkomen dat de gegeven informatie onvolledig, dan wel onjuist is. Aan (de inhoud of strekking van) de teksten op deze webpagina kunnen geen rechten worden ontleend. De meningen en reacties gepubliceerd op deze website zijn persoonlijk en dus niet noodzakelijkerwijs van het Wegschap Tunnel Dordtse Kil.

Zonder schriftelijke toestemming van het Wegschap Tunnel Dordtse Kil is het niet toegestaan om op de site gepubliceerde teksten, fotografie of databestanden geheel of ten dele over te nemen, tenzij bij het gepubliceerde werk daarvoor de nadrukkelijke toestemming is gegeven. Ons doel is de informatie actueel en accuraat te houden, maar wij accepteren geen enkele verantwoordelijkheid aangaande de informatie op deze site of externe sites waarnaar gelinkt wordt vanaf deze site. Mocht u fouten ontdekken op de site, meldt u deze dan alstublieft via info@kiltunnel.nl.

Het Wegschap Tunnel Dordtse Kil werkt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).