Fietsers bij de Kiltunnel

Veelgestelde vragen

Vraag en antwoord Groot Onderhoud Kiltunnel

Op deze pagina zijn de meest gestelde vragen over het groot onderhoud aan de Kiltunnel samengebracht. De vragen zijn gegroepeerd in een aantal rubrieken. Staat jouw vraag er niet bij? Stuur dan een e-mailbericht aan: info@kiltunnel.nl. We proberen je vraag dan zo snel mogelijk te beantwoorden.

Kunstwerk bij de Kiltunnel

Veelgstelde vragen

In 2019 waren dat iets meer dan vier miljoen voertuigen.

In 1974 is begonnen met de bouw van de tunnelelementen in een bouwdok in Barendrecht. In datzelfde jaar werd ook begonnen met voorbereidende werkzaamheden en de aanleg van ontsluitingswegen. De Kiltunnel werd op 1 september 1977 opgeleverd en op 3 oktober 1977 officieel geopend door koningin Juliana.

De verbinding tussen het Eiland van Dordrecht en de Hoeksche Waard bestond uit een veerpont tussen ’s-Gravendeel en Dordrecht (Wieldrecht). Inwoners van de Hoeksche Waard waren onder andere voor toegang tot ziekenhuizen en middelbare scholen in Dordrecht tot 1977 afhankelijk van de veerpont. Ondanks het drukke kruisende scheepvaartverkeer, de soms gevaarlijke stroming en beperkte beschikbaarheid bij slecht weer of ijsgang heeft de veerdienst eeuwenlang gefunctioneerd. Al in de negentiende eeuw werd gepleit voor een vaste oeververbinding. Naarmate het wegverkeer en het scheepvaartverkeer over de Dordtsche Kil groeiden, werd de situatie onhoudbaar.

Er is in de loop der jaren vaak sprake geweest van een brug. Begin jaren zeventig van de vorige eeuw zijn naast een tunnel twee brugvarianten onderzocht. Een reguliere brug zou volgens de berekeningen van dat moment vijftien keer per dag open moeten en viel om die reden af. Een brug op kustvaarthoogte, die minder vaak open zou hoeven, vond men vanwege de benodigde hoogte niet passen in het landschap. De laatste variant zou volgens de berekeningen uit die tijd bovendien duurder zijn dan een tunnel.

De Kiltunnel wordt beheerd door het Wegschap Tunnel Dordtse Kil, een zgn. Gemeenschappelijke Regeling van de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Dordrecht en Hoeksche Waard. Deze drie partijen zijn eigenaar van de tunnel.

De benaming wegschap voor de Kiltunnel-organisatie is uniek. Toch begrijpt iedereen meteen waar het om gaat: een organisatie die een weg beheert. In de archieven is voor het eerst sprake van ‘wegschap’ bij het vaststellen van de Gemeenschappelijke Regeling Wegschap Tunnel Dordtse Kil. Vervolgens is het woord ‘wegschap’ door iedereen overgenomen.

Het diepste punt ligt op 17,09 –NAP.

Het gesloten deel van de Kiltunnel is 412 meter lang. Het totale wegdeel dat tot het tunneltracé wordt gerekend, meet 901 meter.

Het Wegschap Tunnel Dordste Kil heeft een eigen beheerorganisatie. Het bestuur van het wegschap wordt gevormd door vertegenwoordigers van de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Dordrecht en Hoeksche Waard.

In de tijd dat de Kiltunnel werd gebouwd was het gebruikelijk dat het verkeer ter plaatse werd geregeld. Pas later kwamen de regionale verkeerscentrales. Voor de Kiltunnel was het om verschillende redenen niet logisch om daarbij aan te sluiten. Ten eerste omdat de Kiltunnel geen rijkstunnel is en niet zonder forse aanpassingen kan aansluiten op de systemen van Rijkswaterstaat. Ten tweede omdat het regelen van het verkeer in de Kiltunnel op zeer effectieve wijze gecombineerd wordt met de tolheffing.