Fietsers bij de Kiltunnel

Veelgestelde vragen

Vraag en antwoord Groot Onderhoud Kiltunnel

Op deze pagina zijn de meest gestelde vragen over het groot onderhoud aan de Kiltunnel samengebracht. De vragen zijn gegroepeerd in een aantal rubrieken. Staat jouw vraag er niet bij? Stuur dan een e-mailbericht aan: info@kiltunnel.nl. We proberen je vraag dan zo snel mogelijk te beantwoorden.

Kunstwerk bij de Kiltunnel

Veelgstelde vragen

Een tunnel is een omsloten ruimte, waardoor de gevolgen van bijvoorbeeld brand veel groter kunnen zijn dan bij een soortgelijke incident op de open weg. Binnen Europa zijn daarom minimumeisen opgesteld waaraan wegtunnels moeten voldoen. In Nederland zijn er diverse wetten waaraan wegtunnels moeten voldoen. Er zijn allerlei technische voorzieningen wettelijk voorgeschreven. De Kiltunnel voldoet aan deze wet- en regelgeving. Het groot onderhoud, waaronder vervangen van verkeers- en tunneltechnische installaties, is erop gericht dat al deze veiligheidsvoorzieningen ook de komende twintig jaar goed blijven functioneren.

De Landelijke Tunnelstandaard (LTS) is een intern voorschrift dat geldt voor wegtunnels van Rijkswaterstaat. Voor een niet-rijkstunnel als de Kiltunnel geldt de LTS niet. Dat neemt niet weg dat er bij de plannen voor het groot onderhoud goed is gekeken naar de LTS. Er zijn uiteraard overeenkomsten met tunnels in rijkswegen, maar er zijn ook verschillen. Zo ligt de Kiltunnel in een provinciale weg met een lagere maximumsnelheid en heeft een veel lagere verkeersintensiteit. Bovendien wordt het wegbeheer voor de Kiltunnel lokaal gedaan, en niet, zoals bij rijkstunnels, vanuit een centrale verkeerscentrale. Specificaties uit de LTS die ook voor de Kiltunnel gelden, zijn overgenomen in het bestek. Het niet hoeven te voldoen aan de LTS betekent dus niet dat er andere eisen aan bijvoorbeeld veiligheid worden gesteld, maar dat de veiligheid wel anders wordt georganiseerd en gerealiseerd.

Veiligheid in uitvoering en gebruik is het leidend uitgangspunt in de plannen voor het groot onderhoud. Allereerst zijn er speciale veiligheidsplannen voor de uitvoeringsperiode, waarmee garanties zijn ingebouwd voor veilig werken en veilig gebruik van de tunnel tijdens werkzaamheden. Daarnaast is het beoogde eindresultaat ook op verbetering van de veiligheid gericht. Zo worden alle tunneltechnische en verkeerstechnische installaties vervangen om veilig gebruik van de tunnel ook in de toekomst te kunnen faciliteren.

Zoals altijd bij een tijdelijk andere verkeerssituatie is het noodzakelijk om extra maatregelen te nemen voor de veiligheid van de weggebruiker. Al deze maatregelen zijn bedoeld om de weggebruiker te ondersteunen in het veilig gebruik van de tunnel. Daarbij is uiteraard essentieel dat de weggebruiker zijn verantwoordelijkheid neemt, zijn gedrag waar nodig aanpast en zo meewerkt aan het veilig en bereikbaar houden van de tunnel.

De maatregelen bestaan onder andere uit tijdelijk lagere toegestane maximum snelheid (50 km/h), een inhaalverbod, fysieke afbakening van de rijstroken bij tegenverkeer, permanent toezicht vanuit de middentolcabine, extra verkeersgeleiding en waarschuwingsborden.

Verder worden de calamiteitenprocedures aangepast, evenals het opleiden, trainen en oefenen van hulpdiensten.

Zoals altijd bij een tijdelijk ander verkeerssituatie is het noodzakelijk om extra maatregelen te nemen voor de veiligheid van de weggebruiker. Al deze maatregelen zijn bedoeld om de weggebruiker te ondersteunen in het veilig gebruik van de tunnel. Daarbij is uiteraard essentieel dat de weggebruiker zijn verantwoordelijkheid neemt, zich waar nodig aanpast en zo meewerkt aan het veilig en bereikbaar houden van de tunnel.

De maatregelen bestaan onder andere uit tijdelijk lagere toegestane maximum snelheid, een inhaalverbod, fysieke afbakening van de rijstroken bij tegenverkeer, permanent toezicht vanuit de middentolcabine, extra verkeersgeleiding en waarschuwingsborden.

Verder worden de calamiteitenprocedures aangepast, evenals het opleiden, trainen en oefenen van hulpdiensten.

Het fietsverkeer uit beide richtingen zal gedurende twee perioden van tien weken door één tunnelbuis worden geleid. Dat betekent dat er sprake is van tegenverkeer. Dat vraagt aangepast gedrag. Met bebording en verkeersgeleidingsmaatregelen wordt aangepast gedrag ondersteund. Voor fietsers geldt: let op je snelheid, rijd met niet meer dan twee personen naast elkaar en zorg dat je er altijd rekening mee houdt dat er fietsers uit tegenovergestelde richting kunnen komen. Er wordt onderzocht of het aanvullend nodig is om in de spitstijden verkeersregelaars in te zetten.

Zoals altijd bij een tijdelijk ander verkeerssituatie is het noodzakelijk om extra maatregelen te nemen voor de veiligheid van de weggebruiker. Al deze maatregelen zijn bedoeld om de weggebruiker te ondersteunen in het veilig gebruik van de tunnel. Daarbij is uiteraard essentieel dat de weggebruiker zijn verantwoordelijkheid neemt, zich waar nodig aanpast en zo meewerkt aan het veilig en bereikbaar houden van de tunnel. Dit geldt ook voor alle gebruikers van het fietspad.

De Kiltunnelorganisatie staat via haar wettelijk verplicht gestelde onafhankelijke tunnelveiligheidsbeambte in nauw contact met de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. De onafhankelijke tunnelveiligheidsbeambte van de Kiltunnel is in dat overleg vertegenwoordigd. Daar worden hulpdiensten op de hoogte gesteld van de plannen en vindt overleg plaats over hoe te handelen tijdens het groot onderhoud. Verder is een speciale oefening voorzien, waarbij hulpdiensten al kunnen oefenen in de nieuwe situatie voordat de tunnel opnieuw wordt opengesteld.