Kiltunnel, een tunnel als geen andere

Over de Kiltunnel

De Kiltunnel vormt de verbinding tussen het Eiland van Dordrecht en het eiland Hoeksche Waard. De in 1977 geopende tunnel is in eerste instantie een lokale hoofdverkeersader voor zowel autoverkeer als (brom)fietsers. De gebruikers zijn voor het grootste deel vaste klanten, die de Kiltunnel gebruiken om naar hun werk of naar school te gaan.

Een tunnel als geen andere

De Kiltunnel is er gekomen door doortastendheid van de lokale bevolking, bedrijven en bestuurders. Er is keihard gevochten om een vaste oeververbinding te realiseren en niet langer afhankelijk te zijn van veerponten. Lees hier de verhalen over hoe 150 jaar geleden al werd nagedacht over een brug, over de strijd die werd gevoerd met Den Haag, maar ook hoe een toegewijd groepje lokale tunnelbeambten ervoor zorgt dat iedereen veilig van de ene naar de andere kant kan komen.

Illustraties op de wanden bij de roltrap

Illustraties wanden roltrap

In 2018 kreeg Astrid Brockhus de opdracht van de Kiltunnel om illustraties te ontwerpen voor de wanden van de roltrap. Deze verbindt Dordrecht met ’s-Gravendeel. Naast een autogedeelte is er een fietspad en een opgang met roltrap voor wie de steile klim naar boven niet wil maken. In 2018 is Astrid begonnen met ontwerpen en tekenen voor deze opdracht.

Veerpond bij de Kiltunnel

‘Als je de laatste pont had gemist, moest je een heel eind omrijden’

“Wat de meeste mensen niet meer weten, is dat je vroeger veel langer onderweg was”, liet Henk Warnar, voorzitter van ondernemersvereniging OKE Binnenmaas in 2017 optekenen voor het jubileumboek van de Kiltunnel. Hij behoort tot de generatie die zich nog kan herinneren hoe het was voordat de Kiltunnel werd geopend.

Kiltunnel bewaakteam

De tunnel in bedrijf houden: veilig, sober en doelmatig

De Kiltunnel veilig en beschikbaar houden. Dat is de kerntaak van het Wegschap Tunnel Dordtse Kil. Daar komt heel wat bij kijken. Zo zitten er tientallen verkeers- en tunneltechnische installaties in de Kiltunnel, variërend van brandblusinstallaties tot een omroepsysteem en van ventilatie tot verlichting. Het bijzondere is dat verkeersleiding, beheer en tolheffing gecombineerd worden. Dat levert niet alleen een veilige tunnel op, maar ook een zeer doelmatige bedrijfsvoering. 

Kiltunnel in beeld