De tunnel in bedrijf houden: veilig, sober en doelmatig

De Kiltunnel veilig en beschikbaar houden. Dat is de kerntaak van het Wegschap Tunnel Dordtse Kil. Daar komt heel wat bij kijken. Zo zitten er tientallen verkeers- en tunneltechnische installaties in de Kiltunnel, variërend van brandblusinstallaties tot een omroepsysteem en van ventilatie tot verlichting. Het bijzondere is dat verkeersleiding, beheer en tolheffing gecombineerd worden. Dat levert niet alleen een veilige tunnel op, maar ook een zeer doelmatige bedrijfsvoering. 


De Kiltunnel is in eigen beheer bij het Wegschap Tunnel Dordtse Kil. Een bijzondere constructie die voortkomt uit de totstandkoming van de tunnel en die flinke voordelen heeft, zowel in de dagelijkse praktijk als tijdens het groot onderhoud. 

Eigen beheer
De Kiltunnel is niet – zoals de tunnels van Rijkswaterstaat – aangesloten bij een regionale verkeerscentrale. Dat betekent bijvoorbeeld dat de tolbeambten ook een belangrijke rol hebben in het beheer van de tunnel. Zij kunnen direct ingrijpen als dat nodig is. Binnen de kleine organisatie van het wegschap zijn de lijntjes kort. Alle medewerkers die op het tolplein actief zijn, hebben een speciale veiligheidstraining gehad en weten precies hoe zij moeten handelen als er iets misgaat.
Tunnelbeambten die zien dat er een auto stil komt te staan in de tunnel, kunnen meteen ingrijpen. Zij kunnen vanuit hun tolcabine direct een rijbaan afkruisen, de andere weggebruikers waarschuwen en collega’s en/of hulpdiensten inschakelen. Maar ook bij kleinere ongemakken, zoals natte bladeren op het fietspad, zijn de tolbeambten alert.

Tot op het laatste schroefje
Ook bij het groot onderhoud heeft het eigen beheer grote voordelen. De directie en de technische dienst kennen de tunnel tot op het laatste schroefje en weten dus precies wat er nodig is. Zij hebben dan ook een belangrijke rol in de voorbereiding en het begeleiden van de uitvoering van het groot onderhoud. Veilig, sober en doelmatig zijn de uitgangspunten. Het groot onderhoud moet uit de tolinkomsten bekostigd worden en het wegschap moet aan de aandeelhouders (de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Dordrecht en Hoeksche Waard) verantwoording afleggen. De zelfwerkzaamheid en de sobere aanpak leiden ertoe dat de kosten voor het groot onderhoud substantieel lager zijn dan die voor vergelijkbare projecten.
Deel dit verhaal
Kiltunnel bewaakteam