Luchtfoto van de Kiltunnel

Voor beheer en veilige verkeersafhandeling

Tolheffing blijft nodig

Tol en tarieven sinds 1976

Voor de eigenaren van de Kiltunnel, de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Dordrecht en Hoeksche Waard, staan veiligheid en bereikbaarheid voorop. Daarnaast proberen zij de kosten zo laag mogelijk te houden. Het oversteken van de Dordtsche Kil kost anno 2020 net zoveel als in de jaren `70 van de vorige eeuw. Wie met de Telecard betaalt, is zelfs iets goedkoper uit dan de automobilist die in 1976 met de veerpont naar de overkant moest.

Tolheffing blijft nodig

Het beheer en de veilige afhandeling van het verkeer in de Kiltunnel worden betaald uit de tolinkomsten. Ook na het groot onderhoud blijft het nodig tol te heffen. De kosten voor het groot onderhoud leiden niet tot verhoging van de toltarieven. Door sober beheer en stijging van het aantal passanten is het al bijna twintig jaar niet nodig geweest om de tarieven te verhogen. Anno 2020 liggen de tarieven nog op hetzelfde niveau als in 2002, toen de tarieven met drie procent omhooggingen. Begin jaren `70 kostte de overtocht voor een enkele auto fl. 2,95 plus fl. 0,50 per inzittende (samen omgerekend € 1,54). Nu betaalt een automobilist met een Telecard € 1,45 inclusief inzittenden.

Bord met toltarieven van de Kiltunnel