Bijzondere ADR transporten door Kiltunnel

Geplaatst op:
Bijzondere ADR transporten, die niet voldoen aan ADR categorie C, zijn van 9 juni tot 4 augustus onder bepaalde voorwaarden toegestaan in de Kiltunnel. Lees snel waar je aan moet voldoen!

Vanaf vrijdagavond 9 juni 2023 tot en met uiterlijk vrijdag 4 augustus 2023 is de Haringvlietbrug in de A29 in beide richtingen gestremd voor alle verkeer. Tijdens deze periode wordt het bewegingswerk en de klep van de brug vervangen. Door deze stremming kunnen bepaalde transporten met gevaarlijke stoffen de Hoeksche Waard niet meer bereiken. Dit komt omdat zowel de Heinenoordtunnel als de Kiltunnel een beperking kennen voor het transport van gevaarlijke stoffen.

Op verzoek van Rijkswaterstaat zal tijdens deze periode op werkdagen tussen 10-11 uur in de richting Hoeksche Waard en tussen 15-16 uur in de richting Dordrecht bijzondere transporten gevaarlijke stoffen door de Kiltunnel zijn toegestaan. Deze transporten hebben een ontheffing van de Inspectie Leefomgeving en Transport en zullen door een transportbegeleider worden begeleidt tijdens de passage van de Kiltunnel.

Om het risico van incidenten zoveel als mogelijk te beperken tijdens de passage zal inhalen van het transport door het overige verkeer door de transportbegeleider worden verhinderd. Er zal ook een maximum snelheid van 50 km/u worden aangehouden. De verwachting is dat er slechts kortstondig sprake zal zijn van ongemak voor het overige verkeer omdat het aantal transporten beperkt is.

Voor u en onze veiligheid wordt u verzocht om uw snelheid aan te passen en het transport niet in te halen tot na passage van de tunnel en vrijgave van de weg door de transportbegeleider.
Deel dit nieuwsbericht